SIEMENS

RELACJE FOTO I WIDEO

Dla Akademii PPP produkujemy wideo oraz robimy relacje fotograficzne z wydarzeń związanych z promocją i rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. 

Odpowiadamy za budowania eksperckiego wizerunku Akademii w mediach społecznościowych oraz za promocję wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Zbudowaliśmy i rozbudowujemy sieć odbiorców zaintersowanych tego typu  tematyką.